Eğitim Felsefesi

Bir tüketici araştırmacısı olarak pazarlama ve satış eğitiminin ekonomik ve sosyal yaşamın kalitesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda verdiğim eğitimlerin etkisini arttırabilmek için eğlenceli, güncel, uygulamayla bütünleşik ve hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine göre esnetilebilir olmasına  özen gösteriyorum. 

 

Mesleğime ilişkin heyecanımı sürekli kılabilmek için hem kendimin hem de öğrencilerimin belirli sorumluluklara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerime yönelik sorumluluklarımı en genel anlamda şu şekilde özetleyebilirim:

* İş hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak bilgileri aktarmak,

* Eğitim süresince öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak materyallerden yararlanmak,

* Yetenekli oldukları alanlardaki becerilerini ve motivasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmak,

* Alanımla ilgili güncel yöntem ve konuları takip ederek bunları onlarla paylaşmak.

Öğrencilerin sahip olması gerektiğine inandığım sorumlulukları ise iki maddede özetleyebilirim: 

* Öğrenmeye istekli olmaları,

* Sınıf ortamındaki her kişiye ve farklı fikre saygı duymaları.

Mesleğimle ilgili mutlu hissetmemi ve motivasyonumu artırmamı sağlayan en büyük unsurlardan birisi öğrencilerimin aldıkları eğitimden sonra hayal ettikleri satış ve pazarlama pozisyonlarına yerleştiklerini görmek ve halihazırda bu alanda çalışanların eğitimlerdeki kazanımlarını iş hayatlarında uyguladıklarına şahit olmak.

Sanırım bu noktada verdiğim eğitimlerin bünyesinde barındırdığı bir tehlikeden de bahsetmeliyim. Niteliği gereği vermiş olduğum eğitimler ağırlıklı olarak tüketicilerin davranışlarını anlayabilmek ve onların ihtiyaçlarını  karşılayabilmekle ilgili. Ancak bazen bu durum özellikle pazarlama ve satış alanında uygulayıcıların belirli konuları yalnızca kendi çıkarlarını gözeterek davranmalarına sebep olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerime daima etik ve ahlaki değerleri gözeterek yapılan ticaretin uzun vadede en karlı ticaret olduğu konusundaki bilimsel ve insani gerçekliği aktarmaya çaba gösteriyorum.  

Müşteriye fayda sağlamayan bir satış işletmeye zarar verir. 

en_USEnglish